ICT The rising star of the Year 16-21 Years

ICT Ylli në Ngritje i Vitit (16-21 vjeç) është një kategori e cila ju dedikohet të gjithë të rinjve dhe adoleshentëve të talentuar të cilët demonstrojnë aftësi të dalluara në fushat e teknologjisë dhe informacionit duke zhvilluar zgjidhje për ueb, desktop, mobile, cloud, harduer, robotikë apo siguri informacioni.

Është një çmim që shpërblen të rinjtë për mënyrën sesi e përdorin teknologjinë për të zgjidhur problemet reale me të cilat përballen. Është një mundësi të mrekullueshme për të zhvilluar potencialin tyre dhe për të shfaqur cilësitë të cilat vlerësohen si nga punëdhënësit ashtu edhe nga arsimimi i mëtejshëm.

Për informacione të mëtejshme, na shkruani në info@ictawards.org ose na telefoni në +355 (0)69 900 9000 për Shqipërinë dhe +383 (0)44 22 10 22 për Kosovën.

**Afati i fundit i aplikimeve / 15 Prill 2024 Ora 23:59

Formulari i Aplikimit - ICT Ylli në Ngritje i Vitit 16-21 vjeç

Në përgjigjet që jepni në fushat më poshtë duhet të jeni sa më të qartë dhe specifikë. Përpiquni të vendosni detaje të mjaftueshme në mënyrë që informacioni të jetë më i kompletuar.
Duhet të jeni specifikë për ndikimin dhe përfitimet që projekti juaj mbart në vetvete, dhe të nxirrni në pah rezultatet dhe indikatorët e matshëm aty ku është e mundur.
Nëse projekti juaj është realizuar nga më shumë se një individ, lutemi të plotësoni këtë formular në emër të individit përfaqësues të zgjedhur nga grupi. Pjesën tjetër të grupit lutemi ta emëroni në hapësirën e dedikuar më poshtë.

(Nëse jeni nën 18 vjec)
(Këtu mund të vendosni numrin tuaj të telefonit nëse jeni mbi 18 vjec, ose të prindit nëse jeni nën 18 vjec)
Kjo është një fushë jo e detyrueshme.

Gjatë hartimit të letrës suaj të motivimit, përpiquni të shfaqni motivacionin që iu ka shtyrë të krijoni këtë produkt/shërbim/sipërmarrje dhe pse duhet të përzgjidhet fituese në Albanian ICT Awards. Ngarkoni letrën tuaj të motivimit

Formatet e lejuara (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Madhësia e lejuar 8MB
Përshkruani me detaje kreativitetin në produktin tuaj, si dhe detaje të hapave të ndërmarra për realizimin e tij. (deri në 500 fjalë)
Përshkruani hollësisht veçoritë (features) funksionale të produktit tuaj dhe si ato arrijnë të impaktojnë përdoruesin fundor. (deri në 500 fjalë)
Me ngarkimin e këtij dokumenti ilustrues, juria do të marrë parasysh informacionet në të gjatë vlerësimit të kritereve 2 & 3. Formatet e lejuara (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Madhësia e lejuar 8MB

Ngarkoni CV-në tuaj

Formatet e lejuara (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Madhësia e lejuar 8MB
Këtu mund të shtoni me fjalë apo me links (lidhje) informacione shtesë që mbështesin aplikimin tuaj (deri në 300 fjalë)
Bashkangjisni dokumenta shtesë që lidhen me vlerësime, certifikime apo çmime që produkti juaj mund të ketë marrë. Formatet e lejuara (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Madhësia e lejuar 8MB
Përshkrimi i Kritereve
Nr. Përshkrimi   i kritereve Pikë Propozimi
1 Paraqitja   në mënyrë të mjaftueshme e të detajuar të letrës së motivimit x   P
2 Kreativiteti i Demonstruar x   P
3 Funksionalitetet dhe Karakteristikat e produktit x   P
4 Vlerësimi/përshtypja   e përgjithshme dhe personale e anëtarit të Jurisë x   P

Gjithsej pikë

  100   P
Tabela e mësipërme shërben për t'iu njohur me kriteret e vlerësimit nga ana e jurisë lidhur me këtë kategori.

Deklaratë mbi vërtetësinë/shpërndarjen e informacionit

Me dërgimin e aplikimit, ju pranoni dhe pajtoheni se keni rënë dakord me rregullat e mëposhtme:

Unë, me dërgimin e këtij formulari, pranoj dhe deklaroj se informacioni i dhënë është i vërtetë dhe i plotë, sipas dijenisë sime dhe në mirëbesim. Autorizoj shpërndarjen dhe përdorimin e të gjitha materialeve të siguruara nga unë ose persona të tjerë të organizatës të kontaktuar për vlerësim nga juria e Albanian ICT Awards.

Unë e kuptoj se informacioni i paraqitur në këtë aplikim ose në vazhdimësi i mbledhur gjatë procesit të vlerësimit, mund të përdoret në artikuj, online ose të ndonjë forme tjetër publiciteti që ka të bëjë me organizimin e ngjarjes Albanian ICT Awards.

Unë autorizoj dhënien dhe përdorimin e emrit tim, emrit të kompanisë sime dhe informacioneve të tjera të ngjashme, duke përfshirë por jo duke u kufizuar në fotografi, regjistrime të zërit tim ose imazhe që mund të merren nga unë për ndonjë ose të gjitha publikimet e Albanian ICT Awards dhe/apo organizatorëve të kësaj ngjarje, për përdorim online, të shtypura apo audio-vizuale si dhe publikime të tjera në lidhje me Albanian ICT Awards. Unë bie dakort që asnjë kompensim nuk mund të kërkohet nga unë apo kompania për këto përdorime.

Unë jam dakord që një nga përfaqësuesit e këtij aplikimi do të jetë i pranishëm për të tërhequr çmimin në Mbrëmjen Gala të organizuar për Albanian ICT Awards dhe të intervistohet për publikun.

reCAPTCHA is required.

Partners

On Thursday February 29, 2024, ALBICT Association opened the 12th edition of Albanian ICT Awards, a nationwide competition in technology, with the…

më shumë

Ditën e Enjte 29 Shkurt 2024 Shoqata ALBICT hapi edicionin e 12-të të garës mbarëkombëtare në teknologji Albanian ICT Awards në mesin…

më shumë

Gara e çmimeve të mëdha në teknologji Albanian ICT Awards mbylli kapitullin e saj të 11-të në Tiranë në mbrëmjen gala me…

më shumë

Albanian ICT Awards do të kurorëzojë edicionin e 11-të të saj ditën e Premte më 26 Maj 2023 në Mbrëmjen Gala e…

më shumë