ICT Diploma of the Year

ICT Diploma e Vitit, një kategori pjesë e Albanian ICT Awards që nga fillesat e kësaj gare, fton studentë ekselentë dhe të talentuar të cilët kanë ndjekur studimet në shkenca kompjuterike, informatikë ekonomike apo cdo degë dervative të tyre dhe punuar temën e tyre të diplomës të aplikojnë. Ky çmim shpërblen përdorimin kreativ të teknologjisë dhe inovacionit në disiplinat e tyre akademike. Qëllimi i këtij çmimi është të identifikojë dhe shpërblejë studentët shembullorë që kanë përdorur teknologji inovative në fushat e tyre specifike lëndore.

Ata mund të aplikojnë me projektin profesional të studimeve themelore (Bachelor), ose të magjistraturës (Master) realizuar në kuadër të studimeve të tyre të larta pranë institucioneve publike dhe private shqiptare apo të huaja të orientuara drejt fushave dhe nënfushave të teknologjisë dhe të inovacionit.

Për informacione të mëtejshme, na shkruani në info@ictawards.org ose na telefoni në +355 (0)69 900 9000 për Shqipërinë dhe +383 (0)44 22 10 22 për Kosovën.

**Afati i fundit i aplikimeve / 15 Prill 2024 Ora 23:59

Formulari i Aplikimit - ICT Diploma e Vitit

Në përgjigjet që jepni në fushat më poshtë duhet të jeni sa më të qartë dhe specifikë. Përpiquni të vendosni detaje të mjaftueshme në mënyrë që informacioni të jetë më i kompletuar.
Duhet të jeni specifikë për ndikimin dhe përfitimet që projekti i diplomës suaj mbart në vetvete, dhe të nxirrni në pah rezultatet dhe indikatorët e matshëm aty ku është e mundur.

www.
Gjatë hartimit të letrës suaj të motivimit, përpiquni të shfaqni motivacionin që iu ka shtyrë të krijoni këtë projekt të diplomës suaj dhe pse duhet të përzgjidhet fitues në Albanian ICT Awards. Formatet e lejuara (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limiti 8MB

Kriteri 2: Projekt-Propozimi – Ngarkoni një dokument i cili përshkruan planin për realizimin e temës suaj të diplomës, resurset e përdorura, referencat etj, apo temën finale të diplomës ose abstraktin e saj.

Formatet e lejuara (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limiti 8MB
Ilustroni më poshtë vizionin sesi e shihni ju mundësinë e komercializimit të diplomës suaj apo materializimin e saj në shoqëri,shkencë dhe fusha të tjera. (deri në 1000 fjalë)

Ngarkoni diplomën tuaj ose dokumentin i cili dëshmon vlerësimin për temën e diplomës.

Formatet e lejuara (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 8MB

Ngarkoni të gjitha dokumentet mbështetëse për temën tuaj të diplomës të cilat mendoni se mund të shërbejnë për jurinë në vlerësimin e saj.

Formatet e lejuara (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 8MB
Formatet e lejuara (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 8MB
Përshkrimi i Kritereve
ICT Diploma of the Year (TIK Diploma e Vitit)
Nr.Përshkrimi   i kriterevePikëPropozimi
1Paraqitja   në mënyrë të mjaftueshme e të detajuar të letrës së motivimitx   P 
2Përshkrimi dhe dokumentimi i hapave konkretë për realizimin e temës së Diplomesx   P 
3Risia apo mundësia e komercializimit të temësx   P 
4Nota   vlerësuese e Diplomësx   P 
5Vlerësimi/përshtypja e përgjithshme dhe personale e anëtarit të Jurisëx   P 

Gjithsej pikë

  
Tabela e mësipërme shërben për t'iu njohur me kriteret e vlerësimit nga ana e jurisë lidhur me këtë kategori.

Deklaratë mbi vërtetësinë/shpërndarjen e informacionit

Me dërgimin e aplikimit, ju pranoni dhe pajtoheni se keni rënë dakord me rregullat e mëposhtme:

Unë, me dërgimin e këtij formulari, pranoj dhe deklaroj se informacioni i dhënë është i vërtetë dhe i plotë, sipas dijenisë sime dhe në mirëbesim. Autorizoj shpërndarjen dhe përdorimin e të gjitha materialeve të siguruara nga unë ose persona të tjerë të organizatës të kontaktuar për vlerësim nga juria e Albanian ICT Awards.

Unë e kuptoj se informacioni i paraqitur në këtë aplikim ose në vazhdimësi i mbledhur gjatë procesit të vlerësimit, mund të përdoret në artikuj, online ose të ndonjë formë tjetër publiciteti që ka të bëjë me organizimin e ngjarjes Albanian ICT Awards.

Unë autorizoj dhënien dhe përdorimin e emrit tim, emrit të kompanisë sime dhe informacioneve të tjera të ngjashme, duke përfshirë por jo duke u kufizuar në fotografi, regjistrime të zërit tim ose imazhe që mund të merren nga unë për ndonjë ose të gjitha publikimet e Albanian ICT Awards dhe/apo organizatorëve të kësaj ngjarje, për përdorim online, të shtypura apo audio-vizuale si dhe publikime të tjera në lidhje me Albanian ICT Awards. Unë bie dakort që asnjë kompensim nuk mund të kërkohet nga unë apo kompania për këto përdorime.

Unë jam dakord që një nga përfaqësuesit e këtij aplikimi do të jetë i pranishëm për të tërhequr çmimin në Mbrëmjen Gala të organizuar për Albanian ICT Awards dhe të intervistohet për publikun.

reCAPTCHA is required.

Partners

On Thursday February 29, 2024, ALBICT Association opened the 12th edition of Albanian ICT Awards, a nationwide competition in technology, with the…

më shumë

Ditën e Enjte 29 Shkurt 2024 Shoqata ALBICT hapi edicionin e 12-të të garës mbarëkombëtare në teknologji Albanian ICT Awards në mesin…

më shumë

Gara e çmimeve të mëdha në teknologji Albanian ICT Awards mbylli kapitullin e saj të 11-të në Tiranë në mbrëmjen gala me…

më shumë

Albanian ICT Awards do të kurorëzojë edicionin e 11-të të saj ditën e Premte më 26 Maj 2023 në Mbrëmjen Gala e…

më shumë