ICT Innovation of the Year

ICT Inovacioni i Vitit, një kategori e cila është pjesë e Albanian ICT Awards një nga edicioni i parë, mirëpret aplikime nga programues, zhvillues apo ekipe të cilat kanë ndërtuar një program apo aplikacion, që kanë bërë një modernizim apo zhvilluar teknologji inovative për platforma të ndryshme si desktop, mobile, ueb, cloud, realitetet virtual, realitet të shtuar, inteligjencë artificiale, machine learning dhe internetin e gjërave.

Është një çmim që konceptin e inovacionit e sheh të aplikueshëm për çdo zgjidhje e cila konsiderohet si diçka e re në tregun Shqiptar, zgjidhje e cila ka kontribuar në përmirësimin e mirëqenies së komunitetit dhe kontribuar vlerë për kompanitë dhe konsumatorët.

Ky çmim do të vlerësojë zgjidhjet më të mira që po i japin jehonë kombit me inovacionin e tyre.

Për informacione të mëtejshme, na shkruani në info@ictawards.org ose na telefoni në +355 (0)69 900 9000 për Shqipërinë dhe +383 (0)44 22 10 22 për Kosovën.

**Afati i fundit i aplikimeve / 15 Prill 2024 Ora 23:59

Formulari i Aplikimit - ICT Inovacioni i Vitit

Në përgjigjet që jepni në fushat më poshtë duhet të jeni sa më të qartë dhe specifikë. Përpiquni të vendosni detaje të mjaftueshme në mënyrë që informacioni të jetë më i plotë dhe sa më i kuptueshëm për jurinë. Duhet të jeni specifikë për ndikimin dhe përfitimet që projekti juaj mbart në vetvete, dhe të ekspozoni rezultatet dhe indikatorët e matshëm ku është e mundur.

Gjatë përshkrimit të institucionit, pasurojeni atë me links (lidhje) zyrtare të insitucionit tuaj si faqe interneti, profile të tjera. (deri në 100 fjalë / up to 100 words)
Kjo është një fushë jo e detyrueshme.

Të përshkruhet konkretisht se çfarë bën produkti/shërbimi si dhe në çfarë platforme/teknologjie është ndërtuar.
(deri në 500 fjalë / up to 500 words)

Gjatë hartimit të letrës suaj të motivimit, përpiquni të shfaqni motivacionin që iu ka shtyrë të krijoni këtë produkt/shërbim/sipërmarrje dhe pse duhet të përzgjidhet fituese në Albanian ICT Awards. Ngarkoni letrën tuaj të motivimit

Formatet e lejuara (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 8MB
Gjatë përshkrimit teknik dhe funksionaliteteve të produktit, juria do të marrë parasysh këto informacione për kriterin 2 & 3 të vlerësimit. (deri në 500 fjalë)

Ngarkoni një dokument në formatin Pitch Deck që mbështet aplikimin tuaj lidhur me fushën më sipër. Formatet e lejuara (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 4MB
Përshkruani me disa fjalë impaktin social dhe vlerat që ka përfituar publiku nga publikimi i produktit/projektit tuaj, si dhe përshkruani se ku qëndrojnë vlerat diferencuese (nëse keni konkurentë) ose nëse projekti juaj është unik, përshkruajeni atë. Ndjehuni të lirë ta ilustroni këtë hapësirë teksti me links (lidhje) që mbështesin narrativën tuaj. (deri në 500 fjalë)
Ngarkoni CV-në tuaj
(deri në 300 fjalë)
Këtu mund të ngarkoni cdo dokument i cili mendoni se mund t'i vijë në ndihmë jurisë për procesin e vlerësimit.
Përshkrimi i Kritereve
ICT Innovation Of The Year (TIK inovacioni i vitit)
Nr.Përshkrimi   i kriterevePikëPropozimi
1Paraqitja   në mënyrë të mjaftueshme e të detajuar të letrës së motivimitx   P 
2Cilësia dhe Aplikimi i Teknologjisë – Pershkrimi Teknikx   P 
3Funksionalitetet dhe Karakteristikat e produktitx   P 
4Impakti social / Mundësia e suksesit në treg / Vlera qe i sjell publikutx   P 
5Risia / Karakteri unikx   P 
6Vlerësimi/përshtypja   e përgjithshme dhe personale e anëtarit të Jurisëx   P 

Gjithsej pikë

  
Tabela e mësipërme shërben për t'iu njohur me kriteret e vlerësimit nga ana e jurisë lidhur me këtë kategori.

Deklaratë mbi vërtetësinë/shpërndarjen e informacionit

Me dërgimin e aplikimit, ju pranoni dhe pajtoheni se keni rënë dakord me rregullat e mëposhtme:

Unë, me dërgimin e këtij formulari, pranoj dhe deklaroj se informacioni i dhënë është i vërtetë dhe i plotë, sipas dijenisë sime dhe në mirëbesim. Autorizoj shpërndarjen dhe përdorimin e të gjitha materialeve të siguruara nga unë ose persona të tjerë të organizatës të kontaktuar për vlerësim nga juria e Albanian ICT Awards.

Unë e kuptoj se informacioni i paraqitur në këtë aplikim ose në vazhdimësi i mbledhur gjatë procesit të vlerësimit, mund të përdoret në artikuj, online ose të ndonjë formë tjetër publiciteti që ka të bëjë me organizimin e ngjarjes Albanian ICT Awards.

Unë autorizoj dhënien dhe përdorimin e emrit tim, emrit të kompanisë sime dhe informacioneve të tjera të ngjashme, duke përfshirë por jo duke u kufizuar në fotografi, regjistrime të zërit tim ose imazhe që mund të merren nga unë për ndonjë ose të gjitha publikimet e Albanian ICT Awards dhe/apo organizatorëve të kësaj ngjarje, për përdorim online, të shtypura apo audio-vizuale si dhe publikime të tjera në lidhje me Albanian ICT Awards. Unë bie dakort që asnjë kompensim nuk mund të kërkohet nga unë apo kompania për këto publikime.

Unë jam dakord që një nga përfaqësuesit e këtij aplikimi do të jetë i pranishëm për të tërhequr çmimin në Mbrëmjen Gala të organizuar për Albanian ICT Awards dhe të intervistohet për publikun.

reCAPTCHA is required.

Partners

On Thursday February 29, 2024, ALBICT Association opened the 12th edition of Albanian ICT Awards, a nationwide competition in technology, with the…

më shumë

Ditën e Enjte 29 Shkurt 2024 Shoqata ALBICT hapi edicionin e 12-të të garës mbarëkombëtare në teknologji Albanian ICT Awards në mesin…

më shumë

Gara e çmimeve të mëdha në teknologji Albanian ICT Awards mbylli kapitullin e saj të 11-të në Tiranë në mbrëmjen gala me…

më shumë

Albanian ICT Awards do të kurorëzojë edicionin e 11-të të saj ditën e Premte më 26 Maj 2023 në Mbrëmjen Gala e…

më shumë