Cyber Security Award for Ethical Hacking of the Year

Cyber Security Award është një kategori pjesë e Albanian ICT Awards që nga edicioni i pestë dhe erdhi si kërkesë dhe nevojë e komunitetit të sigurisë kibernetike në hapësirën shqipfolëse. Ky çmim ka për qëllim të vlerësojë ekselencën dhe të njohë kreativitetin, punën e palodhur dhe suksesin e kompanive, teknologjive dhe produkteve të sigurisë kibernetike.

Fituesit e këtij çmimi janë promovuar shumë në mesin e komunitetit të zbulimit të sigurisë kibernetike dhe audiencës më të madhe të sigurisë kibernetike të ndikuesve dhe ndjekësve të industrisë. Shpërblen profesionistët IT, ekspertët e rrjeteve, bazave të të dhënave dhe aplikacioneve të cilat kanë kontribuar në rritjen e sigurisë duke identifikuar probleme sigurie dhe adresuar ato, duke zhvilluar mekanizma për identifikimin dhe trajtimin e problemeve të sigurisë në ueb, aplikacione, softuerë dhe sisteme informimi.

Për informacione të mëtejshme, na shkruani në info@ictawards.org ose na telefoni në +355 (0)69 900 9000 për Shqipërinë dhe +383 (0)44 22 10 22 për Kosovën.

**Afati i fundit i aplikimeve / 15 Prill 2024 Ora 23:59

Formulari i Aplikimit - Siguri Kibernetike

Në përgjigjet që jepni në fushat më poshtë duhet të jeni sa më të qartë dhe specifikë. Përpiquni të vendosni detaje të mjaftueshme në mënyrë që informacioni të jetë më i kompletuar.
Duhet të jeni specifikë për ndikimin dhe përfitimet që projekti juaj mbart në vetvete, dhe të nxirrni në pah rezultatet dhe indikatorët e matshëm aty ku është e mundur.
Nëse projekti juaj është realizuar nga më shumë se një individ, lutemi të plotësoni këtë formular në emër të individit përfaqësues të zgjedhur nga grupi. Pjesën tjetër të grupit lutemi ta emëroni në hapësirën e dedikuar më poshtë.

Përcaktoni formën e aplikimit. Albanian ICT Awards i referohet aplikantëve si profesionistë në rastet kur dëshmojnë arritje në fushën e sigurisë kibernetike, gjetje të dobësive të sistemeve të shërbimeve publike apo private, njohje të këtyre arritjeve nga institucione ndërkombëtare dhe cdo arritje tjetër individuale apo në grup. Albanian ICT Awards i referohet aplikimit si iniciativë/projekt në rastet kur kemi të bëjmë me projekte që shkojnë përtej individëve qofshin këto projekte ndërgjegjësuese, produkte teknologjike që zgjidhin probleme të caktuara kibernetike për kompani/institucione/komunitete.
Këtu mund të shtoni pjestarët e tjerë të skuadrës nëse ka.

Të përshkruhet konkretisht se çfarë bën produkti/shërbimi si dhe në çfarë platforme/teknologjie është ndërtuar.
((deri në 500 fjalë))

Formatet e lejuara (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limiti 4MB
(deri në 500 fjalë)

Formati i lejuar (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 4MB
(deri në 500 fjalë)
(deri në 500 fjalë)
(max. 500 fjalë)

Formati i lejuar(*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 4MB
(deri në 500 fjalë)
(deri në 500 fjalë)
Këtu mund të ngarkoni dokumenta të cilat mendoni se do të ndihmonin jurinë për vlerësimin e aplikimit tuaj.
Ngarkoni CV-në tuaj
Përshkrimi i Kritereve
 
Nr. Përshkrimi   i kritereve Pikë Propozimi
1 Dëshmi për arritjen optimale të sigurisë së informacioneve të sistemeve në kompani, organizatë apo institucion. x   P
2 Identifikimi i ndonjë dobësie (vulnerability) të veçantë. Dhënia e zgjidhjes ose zhvillimi i mekanizmave mbrojtës për ta tejkaluar këtë dobësi. Paraqitja përmes dokumentit x   P
3 Demonstrim teknik, përshkruani trajtimin e zgjidhjes (evitimit) dhe hapat për mos përseritjen e incidentit kibernetik. x   P
4 Raporte të ndryshme të testimit sigurisë (penetration testing) dhe procesi i përdorur për menaxhimin e incidenteve. x   P
5 Analizë ose publikim për metodologjinë e mbrojtjes nga sulmet kibernetike. x   P

Gjithsej pikë

 
  Tabela e mësipërme shërben për t'iu njohur me kriteret e vlerësimit nga ana e jurisë lidhur me këtë kategori.

Deklaratë mbi vërtetësinë/shpërndarjen e informacionit

Me dërgimin e aplikimit, ju pranoni dhe pajtoheni se keni rënë dakord me rregullat e mëposhtme:

Unë, me dërgimin e këtij formulari, pranoj dhe deklaroj se informacioni i dhënë është i vërtetë dhe i plotë, sipas dijenisë sime dhe në mirëbesim. Autorizoj shpërndarjen dhe përdorimin e të gjitha materialeve të siguruara nga unë ose persona të tjerë të organizatës të kontaktuar për vlerësim nga juria e Albanian ICT Awards.

Unë e kuptoj se informacioni i paraqitur në këtë aplikim ose në vazhdimësi i mbledhur gjatë procesit të vlerësimit, mund të përdoret në artikuj, online ose të ndonjë formë tjetër publiciteti që ka të bëjë me organizimin e ngjarjes Albanian ICT Awards.

Unë autorizoj dhënien dhe përdorimin e emrit tim, emrit të kompanisë sime dhe informacioneve të tjera të ngjashme, duke përfshirë por jo duke u kufizuar në fotografi, regjistrime të zërit tim ose imazhe që mund të merren nga unë për ndonjë ose të gjitha publikimet e Albanian ICT Awards dhe/apo organizatorëve të kësaj ngjarje, për përdorim online, të shtypura apo audio-vizuale si dhe publikime të tjera në lidhje me Albanian ICT Awards. Unë bie dakort që asnjë kompensim nuk mund të kërkohet nga unë apo kompania për këto përdorime.

Unë jam dakord që një nga përfaqësuesit e këtij aplikimi do të jetë i pranishëm për të tërhequr çmimin në Mbrëmjen Gala të organizuar për Albanian ICT Awards dhe të intervistohet për publikun.

reCAPTCHA is required.

Partners

On Thursday February 29, 2024, ALBICT Association opened the 12th edition of Albanian ICT Awards, a nationwide competition in technology, with the…

më shumë

Ditën e Enjte 29 Shkurt 2024 Shoqata ALBICT hapi edicionin e 12-të të garës mbarëkombëtare në teknologji Albanian ICT Awards në mesin…

më shumë

Gara e çmimeve të mëdha në teknologji Albanian ICT Awards mbylli kapitullin e saj të 11-të në Tiranë në mbrëmjen gala me…

më shumë

Albanian ICT Awards do të kurorëzojë edicionin e 11-të të saj ditën e Premte më 26 Maj 2023 në Mbrëmjen Gala e…

më shumë