Busulla.com: Intervistë me Shërbimin Publik të Vitit në Kosovë në edicionin e 7-të të ICT Awards

Sfida më e madhe që has edukimi sot është orientimi i studentëve dhe nxënësve drejt karrierës më të përshtatshme për aftësitë dhe preferencat e tyre.

Busulla.COM synon zgjidhjen e kësaj problematike duke ofruar monitorim dhe orientim bazuar në testime të Interesave, Vlerave, Aftësive, dhe Preferencave të secilit student.

Kjo platformë shërben gjithashtu si pikë takimi e studentëve dhe bizneseve, me qëllim përmbushjen e nevojave të të dy palëve.

PCWA: Çfarë zgjidhjeje ofron Busulla.com?

Sovan Berisha: Platforma zyrtare e MASHT-it, Busulla.COM, ofron mbështetje në procesin e këshillimit dhe orientimit në karrierë për përdoruesit. Për ta lehtësuar qasjen në platformë, ajo është e disponueshme si ueb faqe dhe si aplikacion mobil. Nxënësit, studentët dhe kandidatët e interesuar mund ta realizojnë njohjen e vetvetes përmes testeve të karrierës, siç janë: Interesat, Vlerat, Aftësitë dhe Preferencat (IVAP); Testi për Vlerësim të Potencialit dhe Testi Certifikues BasicCheck®.

Eksplorimi i botës së profesioneve është hapi i dytë në procesin e orientimit në karrierë. Në këtë hap kandidatët e kanë mundësinë të informohen rreth pagës mesatare, kërkesës së tregut të punës për profesion, njohurive dhe shkathtësive të kërkuara, nivelit të kërkuar të shkollimit, aktiviteteve dhe përgjegjësive etj. Gjithashtu, ofrohen video të secilit profesion, qëllimi i të cilave është njohja e kandidatit për së afërmi me ambientin e punës.

Identifikimi i shkollave dhe kolegjeve / universiteteve është hapi i tretë i procesit të orientimit në karrierë. Busulla.COM ofron modulin me të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit, për të cilat, ndër të tjera, ofrohen informata rreth drejtimeve, profileve, lëndëve dhe pagesës.

Identifikimi i vendeve të lira të punës dhe praktikës është moduli i platformës i cili aktualisht përmban rreth 3,000 shpallje për vende të lira të punës dhe praktikës. Bizneset mund t’i publikojnë shpalljet për vendet e lira të punës apo praktikës dhe përdoruesit kanë mundësi të aplikojnë përmes platformës.

Këshillimi online është hapi i fundit i procesit i cili administrohet përmes modulit Këshilltari online. Ky modul ofron këshilla rreth orientimit në karrierë, ndërmarrësisë, tregut të punës etj. Moduli po ashtu ofron forumin e diskutimit, videot e storieve të suksesit dhe këndin e pyetjeve të shpeshta.

Momente nga ndarja e cmimit ICT Public service of the year in Kosova??, zbuluar nga Z. Gjergji Guri i cili shkoi për Smart Bits shpk & Ministria e Arsimit Shkencës dhe Tek ologjisë në Kosovë me Platformen zyrtare të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) për këshillim dhe orientim në karrierë, Busulla.COM

SB: Qasja në shërbimet dhe veglat e platformës Busulla.COM iu mundësohet nxënësve, studentëve, prindërve, mësimdhënësve, menaxhmentit të shkollave, Drejtorive Komunale të Arsimit, MASHT-it dhe bizneseve. Meqenëse platforma është ndërtuar në kuadër të projektit të MASHT-it për orientim në karrierë, fokusi primar janë nxënësit nga klasa e VIII deri XII dhe mësimdhënësit e lëndës Jeta dhe Puna të cilët e ligjërojnë modulin e Orientimit në Karrierë, për të cilin njëra ndër veglat më të rëndësishme të punës është platforma Busulla.COM.

PCWA: Sa është përdorur kjo platformë?

SB: Platforma është bërë funksionale në Nëntor 2017 për të gjitha shkollat e mesme të ulëta dhe të larta publike në Kosovë. Aktualisht atë e shfrytëzojnë rreth 65,000 nxënës, mirëpo ky numër po shtohet çdo ditë, duke pasur parasysh faktin që projekti është në fazën e shpërndarjes tek përdoruesit.

PCWA: Si u shërben studentëve?

SB: Nxënësve dhe studentëve platforma iu ofron mbështetje në administrimin e secilit hap të procesit të orientimit në karrierë. Ata e kanë mundësinë ta bëjnë njohjen e vetvetes, të mësojnë më tepër rreth profesioneve të përshtatshme, ta gjejnë shkollën apo kolegjin / universitetin e duhur, të gjejnë mundësi për angazhim në punë të rregullt apo punë praktike dhe të këshillohen online.

PCWA: Po bizneset si përfitojnë nga Busulla.com?

SB: Përfitimi më i vlefshëm për bizneset është qasja e lehtë në tregun e punëkërkuesve. Bizneset e kanë mundësinë të publikojnë shpallje për vendet e lira të punës në platformë dhe përmes kësaj të gjithë nxënësit të kenë qasje në shpallje. Bizneset, gjithashtu, mund të kërkojnë nga shkollat që nxënësve t’iu realizohet Testi Certifikues BasicCheck®, ashtu që ata të mund t’i rekrutojnë kandidatët më kompetentë dhe të përshtatshëm me pozitën e punës.

Për më tepër, bizneseve iu mundësohet bashkëpunim me shkollat në përgatitjen dhe përditësimin e standardeve të profesionit dhe materialeve konform kërkesave të tregut. Anketat në dispozicion lejojnë analizë të detajuar të nevojës për profile dhe kompetenca dhe shkathtësi të caktuara.

PCWA: Si mund të aksesohet shërbimi?

SB: Platforma është e disponueshme si ueb faqe dhe si aplikacion mobil për të gjitha pajisjet iOS dhe Android. Të gjitha palët e interesuara mund ta bëjnë regjistrimin vetvetiu për të fituar qasje në platformë. Qasja është e pakufizuar dhe si e tillë mund të bëhet në çdo kohë dhe lokacion.

PCWA: Cilat kanë qenë sfidat e implementimit të këtij projekti?

SB: Vlera më e madhe e platformës Busulla.COM qëndron në faktin që ajo ofron bazën shkencore për procesin e orientimit në karrierë dhe qasje të lehtë në informata. Prandaj, sfida më e theksuar gjatë gjithë procesit ka qenë sigurimi i të dhënave për institucionet e arsimit. Këto të dhëna janë mbledhur nga ekipi i kompanisë tonë, i cili ka bashkëpunuar për së afërmi me secilin institucion arsimor publik në vend.

PCWA: Të jesh Shërbimi Publik më i mirë i Vitit, çfarë do të thotë kjo për ju?

SB: Vlerësimi i Jurisë së Albanian ICT Awards për ta përzgjedhur platformën Busulla.COM fituese të çmimit Shërbimi Publik më i mirë i vitit 2018 në Kosovë është nder i madh për institucionet dhe stafin e angazhuar në projekt. Në të njëjtën kohë ky çmim konfirmon vlerën dhe rëndësinë e platformës në sistemin e arsimit në Kosovë. Padyshim që këtë të arritur do ta përdorim për të stimuluar edhe risi të tjera dhe më shumë punë përmes projektit.

PCWA: Po në të ardhmen çfarë mund të presim?

SB: Tashmë jemi në fazën e shpërndarjes së projektit tek përdoruesit dhe për këtë jemi shumë të kënaqur që numri i përdoruesve të regjistruar ka arritur në 65,000. Të gjithë këta përdorues e kanë mundësinë t’i shfrytëzojnë funksionet dhe modulet në dispozicion për të përfituar këshillim dhe udhëzim sa më të saktë në shtegun e tyre të karrierës. Përmes sistemit të arsimit në Republikën e Kosovës, platforma i mbështet të gjithë nxënësit nga klasa VIII deri në klasën XII në identifikimin e nevojave dhe kërkesave të tyre për edukim dhe orientim profesional.

Për shkak të natyrës gjithëpërfshirëse të platformës në këtë proces, në të ardhmen priten edhe shumë risi përmes veglave të reja të platformës, siç janë Ndërtuesi i CV-së, Portfolio Digjitale dhe jo vetëm. Synimi ynë është që Busulla.COM të gjejë përdorim sa më të gjerë edhe në të ardhmen nga të gjitha palët. Gjithashtu, për të siguruar përfitim sa më të gjerë të publikut, ne synojmë që platformën ta përdorin edhe individë të tjerë për orientim apo ri-orientim në karrierë. /PCWorld Albanian

Partners

Sfida më e madhe që has edukimi sot është orientimi i studentëve dhe nxënësve drejt karrierës më të përshtatshme për aftësitë dhe…

më shumë

Në edicionin e 7-të të Albanian ICT Awards një vajzë 13 vjeçare nga Gjakova, Fiona Meqa, triumfoi në kategorinë Ylli në Ngritje….

më shumë

Një projekt zhvilluar nxitur nga disniveli mes numrit të të punësuarve në TI dhe kërkesave të larta për ta. Projekti Qendra për…

më shumë

Në të Mars këtij viti Bashkia Tiranë në bashkëpunim me Vodafone Albania sollën risitë në aplikacionin Tirana Ime. Bëhet fjalë për një…

më shumë

Sfida më e madhe që has edukimi sot është orientimi i studentëve dhe nxënësve drejt karrierës më të përshtatshme për aftësitë dhe…

më shumë

Me eksperiencën praktike si “penetration tester”, djaloshi nga Prishtina Meridian Miftari synon që me projektin “Analizë ose publikim për metodologjinë e mbrojtjes…

më shumë

Vjen nga Tirana dhe si pjesë e temës së saj të Diplomës ishte një studim i fokusuar kryesisht në  një produkt që…

më shumë

Me eksperiencën praktike si “penetration tester”, djaloshi nga Prishtina Meridian Miftari synon që me projektin “Analizë ose publikim për metodologjinë e mbrojtjes…

më shumë

Si ndihmëse me inteligjencë artificiale për personelin mjekësor, Zana ndihmon në monitorimin dhe konsultimin e pacientëve, duke e thjeshtëzuar trajtimin e tyre…

më shumë

“Kalipso” është përgjigje ndaj nevojës në rritje të interesit të turistëve (lokalë dhe të huaj), përfaqëson një platformë që u shërben në…

më shumë

Në edicionin e 7-të të Albanian ICT Awards një vajzë 13 vjeçare nga Gjakova, Fiona Meqa, triumfoi në kategorinë Ylli në Ngritje….

më shumë

Kategoria Inovacioni i Vitit në Albanian ICT Awards është padyshim çdo vit një prej më të lakmuarave. Këtë vit çmimi shkoi për…

më shumë

Shtëpia botuese lider në rajon në fushën e teknologjisë dhe informacionit ICTSmedia shpalli mbrëmjen e së Martes fituesit e edicionit të 7-të…

më shumë

Shtëpia Botuese ICTSmedia, lider në rajon në fushën e teknologjisë dhe informacionit, organizon për vitin e 7-të me radhë garën mbarëkombëtare në…

më shumë

Albanian ICT Awards, gara mbarëkombëtare e mendjeve të ndritura në teknologji, informacion dhe komunikimi, po shkon drejt finalizimit të edicionit 7-të të…

më shumë

Mbyllja e aplikimeve më 30 Mars dhe pas një maratone të gjatë takimesh informative në shkolla, universitete, qendra dhe hapësira inovacioni në…

më shumë
ICT Awards

Universiteti për Biznes dhe Teknologji në Prishtinë ishte destinacioni i radhës së edicionit të 7-të të ICT Awards. Ekipi i garës mbarëkombëtare…

më shumë

Me vetëm pesë ditë të ngelura nga mbyllja e aplikimeve të edicionit të 7-të ICT Awards organizoi bootkampin e radhës. Pas atij…

më shumë

Me afrimin e afatit të fundit të aplikimeve për edicionin e 7-të të ICT Awards, takimet informative me shkollat, universitetet dhe komunitetin…

më shumë

Java e tretë e takimeve informative që po mbahen nga ekipi organizativ në kuadër të edicionit të 7-të të ICT Awards në…

më shumë

Kanë ngelur dy javë mbyllja e aplikimeve dhe takimet informative në kuadër të edicionit të 7-të të ICT Awards po rriten çdo…

më shumë

Albanian ICT Awards hyri në javën e tretë të takimeve informative që po organizohen në kuadër të edicionit të 7-të garës mbarëkombëtare…

më shumë

Pasi vizitoi ditën e djeshme Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës dhe Qendrën Social-Edukative “Don Bosko” në Prishtinë, destinacioni i radhës për…

më shumë

Edicioni i 7-të i ICT Awards nisi javën e kaluar një prej fazave më emocionuese të kësaj gare në Institutin Harry Fultz…

më shumë

Ditën e djeshme, më 6 Shkurt 2019 në orën 18:00 pranë ambienteve të ARTURBINA u hap edicioni i 7-të i garës së…

më shumë

Për vitin e shtatë me radhë, ICTSmedia do ta freskojë vëmendjen dhe fokusin e publikut në anën inovative dhe kreative ku mendjet…

më shumë

Pas një maratone katër mujore, edicioni i 6-të i Albanian ICT Awards u finalizua në mbrëmjen Gala të së Premtes, ku u…

më shumë