Visar Demiri

Visar Demiri i ka kryer studimet deri-diplomike në programin “Business Informatics” ne “Universitetin e Evropës Juglindore” në Tetovë. Studimet mastër i ka kryer si bursist në Holandë, në universitetin Tilburg, nën programin “Information Management”.
Visari ka aritur njohuri rreth projektimit të IT dhe optimizimit të biznis proceseve, përmes shtrirjes së IT dhe biznesit. I koncentruar rreth lëmisë “Analist i Biznesit” ka kryer disa kurse dhe certifikata rreth PMP, Prince2 dhe Business Analyst.
Eksperiencë disa vjecare si Projekt Kordinator ne industrinë e serviseve, IT-support, Asistent Teknik, dhe administrim ne telekomunikacion, aktualisht Project Manager në Parkun Teknologjik të UEJL-së (SEEUTechPark), i angazhuar rreth krijimit te kushteve për hapjen e Start-up’eve te reja, mbështetjen e atyre ekzistues dhe vlerësimit te Start-up’eve dhe kompanive, saktësisht konvertimit të aseteve në vlerë.