Martir Dika

Martir Dika ka kryer studimet Bachelor për Drejtësi, ndërsa tani i ndejk studimet Master në drejtimin Penal në Universitetin e Evropës Juglindore.
Ka punuar si administrator në Institutin e mjedisit dhe shëndetit (Institute for Environment and Health) në SEEU. Aktualisht është Përfaqësues Ligjor i Parkut Teknologjik (SEEUTechPark) në Tetovë pranë Universitetit të Evropë Juglindore (SEEU) ku jep kontribut për nxitjen e një kulture sipërmarrëse në mesin e hulumtuesve, fakulteteve dhe studentëve në krijimin dhe mbështetjen e Start-up.