Egzon Zeka

Shkollën  e larte për Shkenca kompjuterike e përfundoi ne Tetove pranë Universitetit te Evropës Juglindore SEEU. Ushtron profesionin e tij si graphic designer, web designer, mobile app experience designer prej vitit 2013. Se fundmi pjese e ICTSmedia i angazhuar ne edicionin e 6-te te ICT Awards.