Juria 2014

 • Altin Petre

  Aktualisht drejtor i IT per Digitalb, me nje eksperience 20 vjecare ne fushen e IT nga te cilat…

  Më Shumë
 • Enkelejd Zotaj

  Drejtor i IT-së në Raiffeisen Bank me 12 vjet përvojë në teknologji dhe bankë. Ka një historik të…

  Më Shumë
 • Kozeta Sevrani

  Prof. Dr. Kozeta Sevrani është profesore e Informatikës dhe Sistemeve të Informacionit në Menaxhim si dhe Drejtuese e…

  Më Shumë
 • Mirlinda Karçanaj

  Dr. Mirlinda KARÇANAJ është diplomuar në vitin 1996 në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Departamenti i Shkencave Kompjuterike….

  Më Shumë
 • Visar Jasiqi

  Visar Jasiqi për më shumë se 11 vite merret me zhvillimin e resurseve humane në sektorin e teknologjisë…

  Më Shumë
 • Agim Bekaj

  Agim Bekaj, Drejtor i Përgjithshëm i Microsoft në Shqipëri, është një menaxher me përvojë në nivel korporatash dhe…

  Më Shumë
 • Albert Tollkuçi

  Z. Tollkuçi është ekspert në fushën e zhvillimit të Software me një përvojë 15 vjeçare. Albert Tollkuçi është…

  Më Shumë
 • Arsen Kurti

  Ka mbaruar studimet e larte ne Universitetitn Politeknik te Tiranes ne degen Inxhinieri Elektronike, ne periudhen 2006-2008 ka…

  Më Shumë
 • Erton Graceni

  Ertoni ka përfunduar studimet master për Administrim Biznesi dhe Teknologji në Universitetin e Sheffield, ne Angli, dhe studimet për…

  Më Shumë
 • Igli Gjelishti

  Igli Gjelishti i përket brezit të parë të webmaster-ave shqiptarë. I angazhuar në web design që në fund…

  Më Shumë
 • Vilma TOMCO

  Vilma TOMCO ka kryer studimet e larta pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, të Universitetit të Tiranës në…

  Më Shumë
   

Paneli i jurisë, i pavarur nga pjesa organizative, përbëhet nga profile të dëshmuara dhe profesionale, në  përfaqësim të vlerave të ICT-së, me qëllim të shpërblimit dhe nderimit të aplikantëve dhe krijimtarisë së tyre.

Paneli i jurisë përbëhet nga përfaques të shoqërisë, të niveleve të ndryshme, si institucione publike, universitete, njerëz të shkencës, të biznesit, profesionistë dhe eskpertë të fushave të ndryshme të ICT-së, të shquar me aktivitete brenda apo jashtë vendit.

Anëtarët e jurisë do të prezantohen gjatë një faze tjetër të mëvonshme.

Origjinaliteti duhet të jetë kriteri më i rëndësishëm për një aplikant.

Vërtetësia e të dhënave është kriter i rëndësishëm dhe në përgjegjësi të plotë të aplikantëve.

Në rast se do të identifikohen dhe provohen pavërtetësi nga të dhënat e deklaruara gjatë aplikimit, atëherë aplikuesi/sja do të përjashtohet nga fazat e mëtejme të vlerësimit.

Nëse kërkohet, ICTS Media/ICT Awards mban të drejtën e verifikimit të aplikacioneve dhe materialeve të dorëzuara bashkë me aplikimet.

Vlerësimi maksimal që mund të marrë një aplikant është totali prej 100 pikësh.

Kriteret e vlerësimit / Formula e mbledhjes së pikëve.

Formula e mëposhtme aplikohet për këto çmime/nominime:

1) ICT Innovation Of The Year (TIK inovacioni i vitit),

2) ICT Mobility Of The Year (TIK mobiliteti i vitit),

3) ICT Rising Star Of The Year (TIK ylli i vitit në ngritje)

Nr. Përshkrimi   i kritereve Pikë Propozimi
1 Paraqitja   në mënyrë të mjaftueshme e të detajuar të letrës së motivimit x   P 10   P
2 Përshkrimi   teknik x   P 15   P
3 User   experience dhe lehtësia në përdorim x   P 15   P
4 Impakti   social / Mundësia e suksesit në treg x   P 20   P
5 Risia   apo inovacioni që sjellë në tregun mbarëshqiptar x   P 15   P
6 Vlefshmëria   dhe prakticiteti i manualit të përdorimit X   P 5   P
7 Vlerësimi/përshtypja   e përgjithshme dhe personale e anëtarit të Jurisë x   P 20   P

Gjithsej pikë

  100   P

 

ICT Academic Of The Year (TIK akademiku i vitit)

Akademiku i vitit mund të propozohet, por edhe në bazë të propozimeve të sjellura nga stafi organizativ i Albanian ICT Awards, bazuar në konsultimet e gjëra dhe gjithëpërfshirëse, juria do të shqyrtojë dhe vlerësojë propozimet për t’i votuar për njërin nga emrat e propozuar për çmimin TIK akademiku i vitit.

ICT Diploma Thesis Of The Year (TIK tema e diplomës së vitit)

Nr Përshkrimi   i kritereve Pikë Propozimi
1 Paraqitja   në mënyrë të mjaftueshme e të detajuar të letrës së motivimit x P 15 P
2 Përshkrimi   dhe dokumentimi i hapave konkretë për realizimin e temës x P 30 P
3 Risia   apo mundësia e komercializimit të temës x P 15 P
4 Vlerësimi/përshtypja   e përgjithshme dhe personale e anëtarit të Jurisë x P 20 P
5 Nota   vlerësuese e Diplomës x P 20 P

Gjithsej pikë

  100 P

 

ICT Woman Innovator of the Year (TIKFemra Inovatore e vitit)

Kjo kategori do të vlerësojë të gjitha femrat shqiptare, për merita, arritje individuale, apo që kanë përfaqësuar grupe pune dhe kanë dhënë kontribut të prekshëm dhe të pranueshëm nga opinioni i gjerë. Ky çmim ka për ambicie kryesore të rrisë sa më shumë numrin e femrave të kualifikuara në hapësirën digjitale në Shqipëri dhe të ndihmojë në mbylljen e hendekut gjinor të deritanishëm.

Nr Përshkrimi   i kritereve Pikë Propozimi
1 Arritjet profesionale: Koefiçenti i vlerësimit (40 %) x P 40 P
2 Aftësite sipërmarrese: Koefiçenti i vlerësimit (30 %) x P 30 P
3 Formimi dhe Aftësite teknike: Koefiçenti i vlerësimit (30 %) x P 30 P

Gjithsej pikë

  100 P

 

ICT Public Service of the Year (TIK Shërbimi Publik më i mirë i vitit)
Kjo kategori vlereson praktikat me te mira dhe Inovacionet në qeverisjen dhe administrimet e institucioneve Publike. Ky është njohja më prestigjioze kombetare e ekselencës në shërbimin publik. Qëllimi i këtij çmimi është që të identifikojë projektet e realizuara në lidhje me praktikat e reja per zgjidhjen e nje problemi te caktuar duke e kthyer ne risi; Përveç informimit publik që ka për qëllim kjo kategori lidhur me rëndësinë e inovacionit në fjalë, një rëndësi të veçantë zë edhe mirënjohja që do tu jepet inovatorëve të administratës publike si shenjë falenderimi dhe motivimi të mëtejshëm.

Nr Përshkrimi   i kritereve Pikë Propozimi
1 Prezantim i Problematikës si dhe pershkrimi i konceptit të zgjidhjes së ofruar nga institucioni. Koefiçenti i vlerësimit (30 %) x P 30 P
2 Përmirësimi i shërbimeve publike: Koefiçenti i vlerësimit (30 %) x P 30 P
3 Zgjidhja, Përshkrimi Teknik dhe infrastrukturor: Koefiçenti i vlerësimit (20 %) x P 20 P
4 Impakti që ka sjellur zgjidhja, i ilustruar me shifra dhe ilustrime konkrete:Koefiçenti i vlerësimit (20 %) x P 20 P

Gjithsej pikë

  100 P

 

Elementet e mëposhtme do të ndihmojnë në vlerësimin e produktit/zgjidhjes së nominuar:

–          Funksionimi i mirë i produktit

–          Vlerësimi i mënyrës se si është menduar trajtimi i gabimeve që mund të ndodhin gjatë ekzekutimit/zbatimit të produktit/shërbimit

–          Vlerësimi i ndërfaqes së përdoruesit

 • Lehtësia/thjeshtësia në të kuptuar dhe në të përdorur
 • Uniformiteti/konsistenca
 • Hierarkia vizuele e elementeve
 • Lexueshmëria e elementeve (lloji dhe madhësia e shkrimit, ngjyrat)
 • Cilësia e grafikës dhe faktori i eksperiencës së përdoruesit (UX)

–          Vlefshmëria dhe prakticiteti i manualit të përdorimit

–          Vlerësimi i mënyrës se si është menduar mbështetja (suporti) ndaj përdoruesit

–          Mundësia dhe fleksibiliteti i aktualizimit të versioneve dhe funksioneve ndërlidhëse me aplikacione të palëve të treta.

Elementet e mëposhtme do të ndihmojnë në vlerësimin e produktit (harduer)

–          Funksionimi i shpejtë, i mirë, korrekt dhe konkret i produktit

–          Përbërja, instlaimi dhe konfigurimi i elementeve elektronike, inxhinierike dhe konsumi i energjisë, ndërlidhja me pajisje eventuale të kompjuterit (PC, Tablet, Smartphone etj.)

–          Vlefshmëria dhe prakticiteti i manualit të përdoruesit

–          Vlerësimi i mënyrës se si është menduar mbështetja (suporti) ndaj përdoruesit

Elemente e mëposhtme do të ndihmojnë në vlerësimin e temave të diplomës apo publikimeve të ndryshme:

–          Vlerësimi në bazë të tematikës së përzgjedhur dhe impakti konkret në fushën e ICT.