Alda Shehu

Alda Shehu mban pozicionin e Drejtores së Departamentit të Strategjisë dhe Inovacionit pranë Raiffeisen Bank që prej vitit 2020.
Znj. Shehu ka 18 vite experiencë bankare dhe audituese. Ajo ka punuar në pozicione të rëndësishme si: CFO në Raiffeisen Bank,sh.a Shqipëri, Supervizore Auditi në Deloitte & Touche, Shqipëri, Kosovë etj.
Znj. Shehu ka qenë lektore e Kontabilitetit Financiar në Universitetin e Tiranës
Znj. Alda Shehu është diplomuar në Financë dhe Kontabilitet në Universitetin e Tiranës. Nga viti 2003 është anëtare e Shoqatës të Kontabilistëve të Certifikuar (ACCA) dhe nga viti 2005 anëtare e Shoqatës së Thesarmbajtesve të Korporatave (AMCT).