Çmimet

Çmimet e “Albanian ICT Awards” përfaqësojnë një nivel të lartë të ekspozimi mediatik, mundësuar në sajë të partneriteteve strategjike të këtij evenimenti me median lokale dhe rajonale. Fituesit e “Albanian ICT Awards” do të promovohen në mediume të specializuara të fushës së ICT-së, në mediumet online sikurse “PCWorld Albanian”, “CIO Albanian” si dhe mediume të tjera të shumta promovuese, ekrane televizive bashkërisht me ueb faqet online të partnerëve të tjerë mediatik televizivë, të cilët fuqishëm e mbështesin këtë eveniment të rëndësishëm të ICT-së Shqiptare.

Afati i aplikimeve hapet me 16 Shkurt 2022 dhe mbyllet me 15 Prill 2022, Ora 23:59

Inovacioni i vitit

Shpërblen programuesit, zhvilluesit, ose ekipet të cilat zhvillojnë program, aplikacion, bëjnë modernizim ose bëjnë çfarëdo lloji të teknologjisë ose...

ICT Startup of the Year

Albanian ICT Awards, konkursi me i madh i inovacionit ne rajonin e Ballkanit, tashme ka hapur aplikimet për kategorinë me te re te dedikuar Kompanive me te mi...

Çmimi i sipërmarrjes innovative në Blockchain

E re këtë vit, Kjo kategori çmimesh shpërblen ofruesit e teknologjive dhe shërbimeve të blockchain. Ky cmim njeh individët, Startup-et, projektet teknolo...

Diploma e vitit

Shpërblen studentët duke studiuar në fushën e informatikës, shkencave kompjuterike, ose fushave derivative, të cilët në mënyrë të suksesshme kanë fi...

Ylli në ngritje i vitit

Shpërblen të rinjt, adoleshentët ose fëmijët, më të rinj se 18 vjeç, të cilët talentin e tyre në fushën e ICT-së dhe shkathtësitë e tyre të veç...

Gruaja në ICT

Shpërblen të gjitha gratë dhe vajzat Shqiptare për arritjet, përmbushjet e tyre individuale, ose përfaqësim në ekipe të ndryshme duke ofruar kontributi...

Siguri Kibernetike

Shpërblen profesionistët e IT-së, ekspertët e rrjetit, bazave të të dhënave dhe aplikacioneve të cilët kanë arritur të japin kontribut në rritjen e ...

Formulari i Nominimit ne ICT Awards

Ky formular eshte i hapur per publikun e gjere. Nese deshironi te nominoni nje individ, grup personash, kompani, kerkues shkencore, inovatore, shpikes patentash...

Partners