Erion SERTI

Erion SERTI eshte Drejtor I Divizionit te Teknologjise se Informacionit prane Raiffeisen Bank Shqiperi. Ka nje karriere mbi 15 vjecare ne fushen e teknologjise me experience te gjate ne lidhje me intrastrukturen, anen operacionale dhe proceseve ne IT.

Ka nje experience mbi 10 vjecare ne drejtimin e IT , projekteve dhe transformimeve te brendshme. Gjate ketyre viteve ka drejtuar nje sere projektesh te brendshme dhe te grupit me qellimi permiresimin dhe rritjen e cilesise se sherbimeve, automatizimin dhe rritjen e sigurise
Pervec rolit ne Raiffeisen Bank Shqiperi mbulon edhe rolin e udheheqesit te teknologjise se rrjetave ne nivel grupi Raiffeisen
Ka perfunduar studimet e larta prane Universiteti Politeknik, dega Inxhinieri Informatike me rezultate te larta
Mban nje dipllome pasuniversitare prane Universiteti te Tirane ne degen e Administrimit te Biznesit ( MBA)