Edison Sinani

Inxhinier krijues dhe zhvillues, me eksperience mbi 10 vjecare ne hartimin dhe implementimin e programeve kompjuterike. Aktualisht drejton Intelligent Metrics Inc., nje kompani e krijuar dhe e bazuar ne Toronto, Kanada, e cila ofron konsulence dhe zhvillim programesh per kliente ne USA dhe Kanada. Me pare ka sherbyer ne kompani te ndryshme ne Toronto, ne ndertimin e programeve te madhesive te ndryshme, si dhe ne drejtimin dhe menaxhimin e resurseve.

Ka sherbyer si lektor prane Cestar College of Business, Health and Technology ne Toronto, dhe si Drejtor Pedagogjik (i perkohshem) prane Epitech Balkans ne Tirane.

Ka kryer studimet e larta ne Kanada. Fillimisht diplomohet si Computer Programmer prane George Brown College ne Toronto. Me pas mbaron studimet bachelor ne Software Engineering prane McMaster University ne Hamilton. Aktualisht ndjek studimet master prane Athabasca University, fokusuar ne AI dhe Machine Learning. Gjithashtu eshte certifikuar ne Business Management nga Mohawk College ne Hamilton.