Altin Petre

Aktualisht drejtor i IT per Digitalb, me nje eksperience 20 vjecare ne fushen e IT nga te cilat me shume se 16 vjet ne fushen e mediave audio vizive. I pefshire qe ne fillim me ngritjen dhe konsolidimin e IT prane Top Media group ka pasur padyshim ndikimin e vet ne perdorimin e IT si nje force shtytese ne inovacionin qe e karakterizon kete grup mediatik.
Puna dhe arritjet e tij jane kryesisht ne fushen e aplikimit te teknologjise se informacionit ne prodhimin e kontentit Audio/Video, ne shperndarjen e tij si dhe sherbimet ekstra qe vijne me te.