Çmimet e “Albanian ICT Awards” përfaqësojnë një nivel të lartë të ekspozimi mediatik, mundësuar në sajë të partneriteteve strategjike të këtij evenimenti me median lokale dhe rajonale. Fituesit e “Albanian ICT Awards” do të promovohen në mediume të specializuara të fushës së ICT-së, në mediumet online sikurse “PCWorld Albanian”, “CIO Albanian” si dhe mediume të tjera të shumta promovuese, ekrane televizive bashkërisht me ueb faqet online të partnerëve të tjerë mediatik televizivë, të cilët fuqishëm e mbështesin këtë eveniment të rëndësishëm të ICT-së Shqiptare.

Afati i fundit për Aplikim është 31 Mars 2017, Ora 23:59

Albanian ICT Awards ka nderin t’ju njoftojë se afati për aplikime ka përfunduar më 31 Mars 2017 në orën 24:00.

Në rast se keni nevojë për informacione, na shkruani në [email protected] ose na vizitoni në www.ictawards.org/2016

Albanian ICT Awards ka nderin t’ju njoftojë se afati për aplikime ka përfunduar më 31 Mars 2017 në orën 24:00.

Në rast se keni nevojë për informacione, na shkruani në [email protected] ose na vizitoni në www.ictawards.org/2016

Albanian ICT Awards ka nderin t’ju njoftojë se afati për aplikime ka përfunduar më 31 Mars 2017 në orën 24:00.

Në rast se keni nevojë për informacione, na shkruani në [email protected] ose na vizitoni në www.ictawards.org/2016

Albanian ICT Awards ka nderin t’ju njoftojë se afati për aplikime ka përfunduar më 31 Mars 2017 në orën 24:00.

Në rast se keni nevojë për informacione, na shkruani në [email protected] ose na vizitoni në www.ictawards.org/2016

Albanian ICT Awards ka nderin t’ju njoftojë se afati për aplikime ka përfunduar më 31 Mars 2017 në orën 24:00.

Në rast se keni nevojë për informacione, na shkruani në [email protected] ose na vizitoni në www.ictawards.org/2016

Albanian ICT Awards ka nderin t’ju njoftojë se afati për aplikime ka përfunduar më 31 Mars 2017 në orën 24:00.

Në rast se keni nevojë për informacione, na shkruani në [email protected] ose na vizitoni në www.ictawards.org/2016

Albanian ICT Awards ka nderin t’ju njoftojë se afati për aplikime ka përfunduar më 31 Mars 2017 në orën 24:00.

Në rast se keni nevojë për informacione, na shkruani në [email protected] ose na vizitoni në www.ictawards.org/2016

hack_price_b

Albanian ICT Awards ka nderin t’ju njoftojë se afati për aplikime ka përfunduar më 31 Mars 2017 në orën 24:00.

Në rast se keni nevojë për informacione, na shkruani në [email protected] ose na vizitoni në www.ictawards.org/2016