Çmimet e “Albanian ICT Awards” përfaqësojnë një nivel të lartë të ekspozimi mediatik, mundësuar në sajë të partneriteteve strategjike të këtij evenimenti me median lokale dhe rajonale. Fituesit e “Albanian ICT Awards” do të promovohen në mediume të specializuara të fushës së ICT-së, në mediumet online sikurse “PCWorld Albanian”, “CIO Albanian” si dhe mediume të tjera të shumta promovuese, ekrane televizive bashkërisht me ueb faqet online të partnerëve të tjerë mediatik televizivë, të cilët fuqishëm e mbështesin këtë eveniment të rëndësishëm të ICT-së Shqiptare.

“Albanian ICT Awards” përbën një eveniment të përvitshëm i cili për qëllim ka ndarjen e shpërblimeve dhe ngritjen e nivelit të vetëdijes sikurse individuale ashtu dhe asaj profesionale. Shpërblimet që ndahen këtu kanë për synim që të nxisin individët, organizatat, bizneset dhe grupet inovative, që krijimtarinë e tyre ta orientojnë drejt niveleve dhe dimensioneve të reja.

Përfitime të tjera po kaq të rëndësishme të kandidatëve të suksesshëm nga kjo garë janë krijimi i besueshmërisë profesionale, ndërtimi i kontakteve dhe marrëdhënieve të ndërsjella me pjesëmarrësit në fusha, veprimtari dhe aktivitete të ndryshme ndërlidhur me botën e ICT-së. Pjesëmarrësit dhe fituesit, po ashtu, gjejnë mundësinë e veçantë që përgjatë dhe pas përmbylljes së evenimentit si dhe përgjatë takimeve të punës, për së afërmi të njihen me personalitete të rëndësishme të fushës së ICT-së dhe të biznesit të gjerë.

Çmimet dhe shpërblimet e kësaj gare, gjithashtu, do të shoqërohen me shpërblime monetare, paketa të ndryshme sponsorizimi, të tilla sikurse trajnime, studime të avancuara në fusha të ndryshme të ICT-së, pajisje elektronike dhe shumë shpërblime të tjera.

“Albanian ICT Awards” ka nderin tua bëjë të ditur se afati për aplikime për edicionin e IV-të do të hapet me datën 5 Shkurt 2016

Në rast nevojë për informacione, ju inkurajojmë që pa hezitim të na drejtoheni në info@ictawards.org.

“Albanian ICT Awards” ka nderin tua bëjë të ditur se afati për aplikime për edicionin e IV-të do të hapet me datën 5 Shkurt 2016

Në rast nevojë për informacione, ju inkurajojmë që pa hezitim të na drejtoheni në info@ictawards.org.

“Albanian ICT Awards” ka nderin tua bëjë të ditur se afati për aplikime për edicionin e IV-të do të hapet me datën 5 Shkurt 2016

Në rast nevojë për informacione, ju inkurajojmë që pa hezitim të na drejtoheni në info@ictawards.org.

“Albanian ICT Awards” ka nderin tua bëjë të ditur se afati për aplikime për edicionin e IV-të do të hapet me datën 5 Shkurt 2016

Në rast nevojë për informacione, ju inkurajojmë që pa hezitim të na drejtoheni në info@ictawards.org.

“Albanian ICT Awards” ka nderin tua bëjë të ditur se afati për aplikime për edicionin e IV-të do të hapet me datën 5 Shkurt 2016

Në rast nevojë për informacione, ju inkurajojmë që pa hezitim të na drejtoheni në info@ictawards.org.

“Albanian ICT Awards” ka nderin tua bëjë të ditur se afati për aplikime për edicionin e IV-të do të hapet me datën 5 Shkurt 2016

Në rast nevojë për informacione, ju inkurajojmë që pa hezitim të na drejtoheni në info@ictawards.org.

“Albanian ICT Awards” ka nderin tua bëjë të ditur se afati për aplikime për edicionin e IV-të do të hapet me datën 5 Shkurt 2016

Në rast nevojë për informacione, ju inkurajojmë që pa hezitim të na drejtoheni në info@ictawards.org.