Të bëhesh Kontributor apo Ambasador i Albanian ICT Awards?

Si të kontribuoni në Albanian ICT Awards?

Mendoni se keni diçka për t’i dhënë komunitetit dhe profesionistëve të ICT-së dhe vetë ngjarjes së Albanian ICT Awards?

Çdo person i cili do të fitojë statustin e Kontributorit, do të prezantohet në faqen e stafit të ICT Awards dhe në mediume të tjera të rrjetit të ICTSmedia duke mos e përjashtuar mundësinë e publikimit të shkrimeve autoriale në mediumet e ICT-së, siç janë PCWorld, GameWorld, ComputerWorld apo CIO Albanian.

Kontributorët e Albanian ICT Awards bëhen automatikisht anëtarë dhe pjesëmarrës potencialë në çdo aktivitet apo kërkesë të ICTSmedia dhe jo vetëm. Përveç kontributit të dhënë në aktivitetet e ICTSmedia, natyrisht se secili kontributor e pasuron në mënyrë të drejtpërdrejtë Profilin dhe CV-në personale.

Aplikimi për ICT Awards Kontributor

  • Në vazhdim jeni të lutur të përshkruani idenë dhe mënyrën se si mendoni të kontriboni, sa kohë mendoni ti kushtoni këtij angazhimi dhe cilat janë pikat tuaja më të forta ose angazhimi dhe përgjegjësia juaj e preferuar.

  • Me dërgimin e këtij aplikacioni, pranoj dhe deklaroj se informacionet e dhëna në këtë formular janë të vërteta dhe i autorizoj organizatorët e Albanian ICT Awards për ti përdorur, vlerësuar apo shpërndarë tek anëtarët e tjerë të kësaj ngjarje, përfshirë të dhënat personale apo informacione ose materiale të tjera të dërguara nga unë ose persona të tjerë në emrin tim dhe të grupit, organizatës ose kompanisë të cilën e përfaqësoj dhe se të gjitha këto mund të përdoren për çfarëdo vlerësimi nga ICTSmedia, Albanian ICT Awards apo për përdorim tjetër nga organizatori.

 

Verifikim